Om

Siviling. PK Ubøe AS – Brønnøysundregisteret
Siviling. PK Ubøe AS – Konsesjonsregisteret

Større oppdrag

 • Verdipapirsentralen VPS – Ansvarforsikringsavtale
 • KLP´s veiledningstjeneste i anskaffelse/bruk av skadeforsikringstjenester for kommuner – driftsavtale
 • Opprettelse av KLP Skadeforsikring AS – prosjektmedvirkning
 • Opprettelse av Norsk Pasientskadeerstatning  NPE – prosjektmedvirkning
 • Regionale forsikringsordninger – etablering/drift
 • Høgskolen i Østfold  – leveranse av 10 STP kurs i
  Helhetlig og Integrert Risikoledelse (ERM)
 • Interkommunalt samarbeid – opprettelse og drift av
  Kommunalt Forsikringsfelleskap KFF

Referanser på forespørsel

Konsesjonert av Finanstilsynet