Søk

Egenandel

Hva er en blå resept?

En blå resept er en resept på legemidler eller medisinsk utstyr hvor utgiftene dekkes enten delvis eller fullstendig av folketrygden. Selve navnet «blå resept» kommer av at leger tidligere skrev slike resepter på egne blå blanketter. En blå resept er gyldig i maks ett år fra den er forskrevet av legen, eller til resepten er tom. Normalt får man hente for tre måneder av gangen.

Hvor mye må jeg betale i egenandel?

Når du henter ut legemidler og utstyr på blå resept må du betale en egenandel hvis du ikke har frikort (se neste del). I 2021 er egenandelen satt til 39 % av kostnaden, eller maks 520 kr for 3 måneders forbruk (ved uthenting av flere resepter samtidig gjelder maksbeløpet på 520 kr kun hvis reseptene er skrevet av samme lege og på samme dato). Du kan selv sjekke hvor mye du har betalt i egenandel i løpet av kalenderåret ved å logge deg inn på Min helse.

Når får jeg frikort?

Egenandeler for legemidler og utstyr inngår i det som kalles egenandelstak 1, som i tillegg omfatter lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt og pasientreiser. I 2021 er egenandelstak 1 satt til 2460 kr. Når du går over grensen får du frikort, som betyr at du slipper å betale egenandel ut kalenderåret.

Noen personer får frikort automatisk, og slipper derfor å betale egenandel. Dette gjelder blant annet:

  • barn under 16 år.
  • minstepensjonister
  • personer med supplerende stønad.
  • personer med yrkesskade (etter vedtak fra Helfo).

Må jeg ha med frikortet på apoteket?

Frikortet ditt ligger lagret elektronisk, men det kan være praktisk å ha hvis det skulle oppstå en feil eller svikt. Du vil automatisk få tilsendt et fysisk frikort i posten senest tre uker etter at du har nådd maksgrensen.