Søk

Generelle vilkår

KJØPS- OG SALGSVILKÅR FOR PKU.NO

1. GENERELT

Disse kjøps- og salgsvilkår utgjør sammen med din bestilling og en ordrebekreftelse, avtalegrunnlaget for ditt kjøp i nettbutikken pku.no. Avtalen utfylles for øvrig av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere, herunder blant annet forbrukerkjøpslovenangrerettlovene-handelsloven, markedsføringsloven og personopplysningsloven. Ved eventuell motstrid går disse kjøps- og salgsvilkår foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgiving.

Aldersgrense for å foreta kjøp på kreditt er 18 år.

2. PARTER

Kjøper: Personen som er lagt inn som kjøper i bestillingen

Selger: PKU.NO/ FEMTEN AS

For varer kjøpt og sendt fra nettbutikk:

www.pku.no

Nettstedet er eiet av Femten AS

Adresse: Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr

Telefon: 46 76 96 22

Organisasjonsnummer: 925 068 594 MVA

3. BESTILLING OG AVTALEINNGÅELSE

Kjøpet er bindende fra det øyeblikket du har sendt bestillingen og denne er blitt bekreftet registrert. Du vil deretter få en ordrebekreftelse tilsendt per e-post med oversikt over bestillingen. Du bør lese nøye gjennom ordrebekreftelsen og sikre at den samsvarer med kjøpers bestilling.

Dersom en bestilt vare er utsolgt eller av andre grunner ikke kan skaffes, forbeholder pku.no seg retten til å endre din bestilling. I slike tilfeller vil pku.no ta kontakt med deg og anbefale alternative produkter.

4. PRIS OG FRAKTGEBYR

Det er de på nettsiden til enhver tid oppgitte priser som gjelder ved bestilling av varer. Den oppgitte prisen inkluderer merverdiavgift og andre relevante kostnader. Fraktkostnader kommer likevel i tillegg. Fraktkostnader avhenger av valgt fraktalternativ, destinasjon og volum eller vekt.

Ved tilfeller av skrive- eller trykkfeil av betydning kan pku.no slette eller avvise denne delen av ordren. Dette gjelder selv om du har mottatt en ordrebekreftelse.

De oppgitte tilbudspriser gjelder i angitt tidsperiode eller så lenge varen finnes på lager.

5. BETALING

PKU.no kan motta betaling via faktura, Visa eller Mastercard. Oppstår det problemer i forbindelse med betaling, ta kontakt med pku.no på kundeservice@pku.no, eller tlf. +47 40 61 71 70

6. SALGSPANT

PKU.no har salgspant i (eiendomsforbehold i) de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er fullt ut betalt, jfr. lov om pant § 3-14, jfr. § 3-22.

7. FRAKT OG LEVERING

PKU.no sender varer til adresser i hele Norge.

Estimert leveringstid er 1-7 arbeidsdager avhengig av valgt fraktalternativ og avstand mellom vårt lager til bestemmelsesstedet. Levering av varer skjer på den måten som er angitt på ordrebekreftelsen. Levering anses skjedd når du, eller noen på dine vegne, fysisk har fått varen i din/sin besittelse. Pku.no har risikoen for varene frem til levering har funnet sted.

Så snart du har mottatt varene bør du undersøke om leveransen samsvarer med ordrebekreftelsen, og at varene er i orden.

8. REKLAMASJON

Hvis leveransen ikke er i overensstemmelse med den medfølgende følgeseddel eller kjøper oppdager eller burde ha oppdaget en feil eller mangel ved varen, må han eller hun innen rimelig tid gi beskjed/reklamere. Det skal i reklamasjonsmeldingen angis hva slags feil eller mangel som påberopes.

Ved reklamasjon, ta kontakt med kundeservice: kundeservice@pku.no eller Tlf. +47 46 76 96 22

Pku.no sitt mangelansvar følger forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Hvis det foreligger en mangel etter loven har pku.no rett til å tilby retting eller omlevering. Dersom pku.no sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med forbrukerkjøpsloven, kan det ikke kreves prisavslag eller heving av kjøpet.

Pku.no påtar seg ansvar i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning, men påtar seg ikke ansvar i videre omfang enn det som til enhver tid følger av gjeldende lovgivning.

Pku.no er uten ansvar for direkte eller indirekte tap kjøper påføres grunnet force majeure hendelser, herunder streik, lockout, krig, brann, naturkatastrofer, stans i levering av teletjenester eller elektrisitet, m.m. Kjøpet kan heves helt eller delvis dersom slike forhold har varig karakter. Dersom force majeure hendelsene har midlertidig karakter kan begge parter kreve leveringstiden utsatt.

9. ANGRERETTLOVEN

Med mindre kjøpet er unntatt fra angrerett, kan du angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Dette innebærer at du kan gå fra avtalen dersom du melder fra om dette senest 14 dager etter at du mottok varen. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Om du bestiller produktet med annen leveringsform enn den billigste typen standardalternativ vi tilbyr, vil du bli fakturert for porto, selv om du velger å benytte deg av angreretten.

Ved bruk av angreretten bes du benytte det angrerettskjemaet du får tilsendt sammen med utsendelse av din ordre eller kontakte kundeservice@pku.no

Ved bruk av angreretten må varen levers tilbake til pku.no uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Pku.no har rett til å holde tilbake mottatt betaling inntil vi har mottatt varen i retur, eller til du har fremlagt dokumentasjon for at varene er returnert.

Angreretten betinger at du som kunde bærer kostnadene selv (jr. Angrerettloven $8, punkt 1). Direkte kostnader omfatter forsendelses- eller transportkostnader, og andre direkte kostnader som innkjøp av ny fraktemballasje. 

Angreretten gjelder ikke:

1.     Dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side

2.     Varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake

3.     Varer som raskt forringes fysisk

4.     Legemidler og medisinsk utstyr

5.     Produkter som er forseglet av hygieniske grunner, der forseglingen er brutt

10. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

For å kunne gjennomføre ditt kjøp trenger vi å behandle enkelte opplysninger om deg. I det følgende vil vi beskrive hvilke personopplysninger som lagres og formålet bak behandlingen:

·         Navn og adresseinformasjon: Brukes til forsendelses formål i forbindelse med bestilling av varer.

·         Telefon / e-post: brukes til å kontakte Kjøper i forbindelse med behandling av ordrer. 

Vi gjør også oppmerksom på din rett til innsyn i personopplysningene som vi behandler, og at disse til enhver tid kan kreves slettet. Ønsker du mer informasjon om dette eller sletting av dine opplysninger, kontakt vårt kundesenter.

Pku.no gir ikke informasjon videre til tredjepart i noen henseende, dog unntatt de offentlige myndigheter. De data som oppgis ved registrering som ny kunde er fortrolige, og ansatte hos pku.no er underlagt taushetsplikt.

Alle aktiviteter hos pku.no registreres automatisk i en loggfil. Loggfilen brukes kun til anonyme statistiske formål. (Antall besøkende, treff osv.)

11. SIKKER NETTHANDEL

Betaling med kredittkort er trygt og enkelt. Du taster inn kredittkortnummeret ditt, utløpsdatoen og en verifiseringskode (CVV2). Vi samarbeider med Klarna. Dette gjør at du kan være sikker på at dine persondata ikke kommer på avveie. Kredittkortnummeret ditt gjøres ikke tilgjengelig for nettbutikken. All kommunikasjonen foregår kryptert. Handelen foregår på samme, velprøvde måte i alle butikker som tilbyr Klarna. 

Når du legger inn en ordre hos oss med ditt kredittkort blir det gjort en autorisasjon på kredittkortet ditt. Dette betyr at vi, via Klarna, sjekker at kortet er ekte og at det er dekning på det. Vi gjør så en reservasjon, hvor beløpet du handler for blir reservert for sitt bruk. Det er først når vi har pakket varene ferdig og har klargjort pakken for forsendelse at pengene blir overført fra ditt kredittkort til oss.

12. LOVVALG OG VERNETING

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, kan saken bringes inn for Forbrukertvistutvalget eller de ordinære domstoler. Rett verneting er Oslo tingrett. Pku.no vil følge Forbrukertvistutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

 13. INFORMASJON OG REDAKSJONELT INNHOLD PÅ NETTSIDENE

Pku.no gjør sitt ytterste for at informasjonen på våre nettsider skal være korrekt og oppdatert. Produktbilder kan avvike noe fra produktets faktiske utseende.

Informasjon på våre nettsider er omfattet av åndsverkloven, og kan ikke kopieres eller gjengis, uten at pku.no angis som kilde.  Råd, artikler og informasjon på pku.no kan ikke erstatte profesjonell hjelp ved alvorlig sykdom. Våre beskrivelser av sykdommer, symptomer og tilstander kan ikke tilsvare konsultasjon hos lege. Vi tar ikke ansvar for feil bruk av våre produkter. Produktene skal alltid brukes som angitt i pakningsvedlegg eller anbefalt av farmasøyt/lege, uavhengig av informasjon på våre nettsider. Les alltid pakningsvedlegget nøye før bruk av legemidler. Har du langvarige eller tilbakevendende symptomer, eller er i tvil om du har en alvorlig lidelse/sykdom, ta kontakt med lege. Ved livstruende tilstander, ring 113.

14. UAVHENTEDE VARER

Uavhentede pakker vil bli belastet med et gebyr på minimum kr 300,- for å dekke våre utlegg til pakk, plukk, emballasje og frakt/retur av gjeldende ordre.