Søk

Resept

Du kan hente ut resepten hvor du vil

Alle resepter lagres digitalt og du kan derfor hente ut resepten hvor du vil. Hos legen får du ikke lengre en fysisk resept. Legen sender resepten elektronisk til reseptformidleren. Alle apotek og bandasjister har tilgang til reseptformidleren og du kan derfor bestille produktene på blå resept hvor du vil.

Kan jeg bytte utleveringssted fra gang til gang?

Ja, du kan selv velge hvor du vil hente ut dine produkter på blå resept fra gang til gang.

Hvordan kan jeg sjekke min egen resept?

Ved å logge deg inn på Min helse får du oversikt over dine resepter. Har du barn (0-16 år) og/eller fullmakter vil du også se dere resepter der. På samme sted kan du også sjekke hvor mye du har betalt i egenandel i løpet av kalenderåret.

Må jeg sende/overføre resepten min til dere?

Nei, vi henter din resept elektronisk. Det eneste du trenger å gjøre er å registrere deg som kunde hos oss.

Hvordan får dere tak i resepten min?

Legen sender resepten elektronisk til reseptformidleren. Alle apotek og bandasjister har tilgang til reseptformidleren og du kan derfor hente ut produktene du har på blå resept akkurat hvor du vil. Du kan velge nytt utleveringssted hver gang om du ønsker det.

Hva er e-resept?

E-resept betyr elektronisk resept. Når legen skriver ut en resept til deg sendes den til en sentral reseptdatabase. Deretter kan du hente ut varene på apoteket eller hos bandasjister over hele landet.