Konsulent

Høy kompetanse – bred erfaring – kostnadseffektivitet

Forsikringsrelaterte tjenester til offentlig sektor

  • Konkurranser etter LOA/FOA
  • Avtaleforvaltning
  • Driftsstøtte til kommunale/regionale/interkommunale forsikringsordninger og nettverk
  • WEB-portal for informasjon og kommunkasjon
  • Veiledning i forsikringsoppgjør
  • Policyutvikling
  • Kompetanseprogram/-tiltak
  • Risikoledelse/risikostyring

Konsesjonert av Finanstilsynet